logo sachbanchay.vn

Giáo Trình Luật Hợp Đồng - Phần Chung Dùng Cho Đào Tạo Sau Đại Học

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
101.000₫ 127.000₫
Luật hợp đồng là nơi chứa đựng nhiều kỹ thuật pháp lí nhất trong khoa học pháp lí. Do đó việc học tập và nghiên cứu luật hợp đồng thực sự hữu ích cho việc phát triển tư duy pháp lí. Hợp đồng là một phương tiện quan trọng để tạo lập nên đời sống của con người,...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Luật hợp đồng là nơi chứa đựng nhiều kỹ thuật pháp lí nhất trong khoa học pháp lí. Do đó việc học tập và nghiên cứu luật hợp đồng thực sự hữu ích cho việc phát triển tư duy pháp lí.

Hợp đồng là một phương tiện quan trọng để tạo lập nên đời sống của con người, giúp con người đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, thông qua việc trao đổi các sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích khác. Nó là một phương thức quan trọng để tổ chức đời sống chung và thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Vì vậy các qui định về luật hợp đồng luôn chiếm đa phần tong các đạo luật thuộc lĩnh vực luật tư.

Hiện nay luật hợp đồng Việt Nam được thể hiện qua nhiều đạo luật. Nhưng các đạo luật này chưa có một luận thuyết chung thống nhất, do đó sự mâu thuẫn chồng chéo gây khó khăn cho việc thi hành. Hơn nữa pháp luật hợp đồng của Việt Nam hiên nay thiếu nhiều qui định cụ thể và cũng thiếu nhiều qui tắc có tính cách tổng quát, nên khó khăn không nhỏ cho thực tiễn tư pháp, trong khi các quan hệ xã hội đang ngày càng phát triển theo định hướng kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Suy ngẫm từ các vấn đề đó, giáo trình này hướng tới xây dựng một tư duy pháp lí có tính cách nền tảng cho người học để trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hợp đồng, và cải cách tư pháp ở Việt Nam.

Vì giáo trình này sử dụng cho đào tạo sau đại học chuyên ngành luật dân sự và chuyên ngành luật kinh tế, do đó không cung cấp các kiến thức thông thường mà tập trung vào việc cung cấp các kiến thức chuyên sâu, đặc biệt giới thiệu cách thức tiếp cận nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, đồng thời gợi mở cho người học  các hướng nghiên cứu cụ thể. Giáo trình giúp cho người học có cái nhìn đa chiều và thấy được bức tranh toàn cảnh của luật hợp đồng nói chung từ quá khứ cho tới hiện tại và phần nào mường tượng được bức tranh đó trong tương lai.

Chương 1. Khái niệm hợp đồng

Chương 2. Tự do ý chí - cơ sở triết học của hợp đồng

Chương 3. Nghĩa vụ

Chương 4. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của hợp đồng 

Chương 5. Các nguyên tắc cơ bản của Luật hợp đồng

Chương 6. Phân loại hợp đồng

Chương 7. Giao kết hợp đồng

Chương 8. Hợp đồng vô hiệu

Chương 9. Hiệu lực của hợp đồng 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav