logo sachbanchay.vn

Giáo Trình Nhà Nước Pháp Quyền

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 3 sản phẩm
70.000₫
Cuốn giáo trình này có mục đích cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về Nhà nước pháp quyền; phân tích, lý giải khoa học về tính phổ quát và tính quốc gia, dân tộc đặc thù của Nhà nước pháp quyền; khẳng định Nhà nước pháp quyền là phương thức tổ chức thực hiện quyền lực...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Cuốn giáo trình này có mục đích cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về Nhà nước pháp quyền; phân tích, lý giải khoa học về tính phổ quát và tính quốc gia, dân tộc đặc thù của Nhà nước pháp quyền; khẳng định Nhà nước pháp quyền là phương thức tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước phù hợp với điều kiện và đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam; khái quát những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền, coi đó là yếu tố hợp thành Nhà nước pháp quyền với tính cách là những yêu cầu, đòi hỏi, là hệ thống các nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước; phân tích và khái quát quá trình phát triển của các yếu tố cần và đủ cho việc xác lập và củng cố Nhà nước pháp quyền, từ đó chỉ ra nhu cầu bổ sung, hoàn thiện trong việc đổi mới tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, cơ sở pháp lý, v.v… cho các thiết chế quyền lực Nhà nước và các thiết chế xã hội nhằm đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Phần thứ nhất: Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Nhà nước pháp quyền

Chương I: Tư tưởng pháp quyền thời cổ đại và trung đại

Chương II: Tư tưởng Nhà nước pháp quyền thời cận đại và hiện đại

Phần thứ hai: Những giá trị và đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền hiện đại

Chương III: Quan niệm chung về Nhà nước pháp quyền

Chương IV: Chủ nghĩa lập hiến – cơ sở xác lập và củng cố Nhà nước pháp quyền

Chương V: Những yêu cầu cơ bản đối với pháp luật của Nhà nước pháp quyền

Chương VI: Phân quyền

Chương VII: Sự độc lập của Tư pháp

Chương VIII: Mối liên hệ giữa Nhà nước pháp quyền với kinh tế thị trường và xã hội dân sự

Phần thứ ba: Các mô hình Nhà nước pháp quyền trên thế giới

Chương IX: Sự biểu hiện đa dạng của Nhà nước pháp quyền trong lịch sử

Phần thứ tư: Xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Chương X: Những tiền đề và điều kiện của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Chương XI: Định hướng và nội dung cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Chương XII: Mô hình tổ chức quyền lực Nhà nước đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương XIII: Cải cách Tư pháp và pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav