logo sachbanchay.vn

Giáo Trình Thuế - PGS. TS. Đặng Văn Dân ( Nhà Xuất Bản Tài Chính )

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 5 sản phẩm
120.000₫ 149.000₫
Tác Giả : PGS. TS. Đặng Văn Dân Nhà Xuất Bản : Tài Chính Xuất Bản : 12-2018 Kích Thước : 16 x 24 cm Số Trang :400 GIỚI THIỆU SÁCH : Trong nền kinh tế thị trường, thuế đã trở thành công cụ tài chính vĩ mô hết sức quan trọng và ảnh hưởng đáng kể đến...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Tác Giả : PGS. TS. Đặng Văn Dân
Nhà Xuất Bản : Tài Chính
Xuất Bản : 12-2018
Kích Thước : 16 x 24 cm
Số Trang :400

GIỚI THIỆU SÁCH :
Trong nền kinh tế thị trường,
thuế đã trở thành công cụ tài chính vĩ mô hết sức quan trọng và ảnh hưởng đáng
kể đến các mối quan hệ cân đối lớn của nền kinh tế thị trường từ đó tác động đến
tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước. Những hiểu biết về bản chất, đặc điểm
và vai trò của thuế nói chung hay hiểu biết về bản chất, đặc điểm và vai trò cũng
như các quy định pháp luật của từng loại thuế hiện hành nói riêng là hết sức cần
thiết cho tất cả các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Những hiểu biết này sẽ góp
phần giúp cho các tổ chức, cá nhân trên cơ sở các thông tin về thuế tiếp cận được
sẽ đưa ra các quyết định phù hợp mang lại các kết quả góp phần gia tăng lợi ích
kinh tế của các tổ chức, cá nhân trên khuôn khổ tuân thủ pháp luật về thuế.

Quyển sách này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức
khái quát về thuế nói chung cũng như về các loại thuế hiện hành nói riêng. Xây dựng
nền tảng lý luận khái quát về thuế và hệ thống hóa các quy định của hệ thống
pháp luật thuế hiện hành cho sinh viên trên cơ sở dung hòa giữa việc nghiên cứu
lý thuyết và việc nghiên cứu luật thuế. Trên cơ sở các môn học liên quan đã được
đào tạo, quyển sách này sẽ trang bị các kiến thức cần thiết cho sinh viên trong
việc thực hiện quy trình tuân thủ pháp luật về thuế trong nghề nghiệp tương lai
của họ cũng như làm nền tảng kiến thức cần thiết cho sinh viên trong việc hoạch
định thuế trong đầu tư và kinh doanh.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav