logo sachbanchay.vn

Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
358.000₫
Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại Phần I: Giới thiệu và tổng quan Chương 1: Toàn cầu hóa Phần II: Sự khác biệt quốc gia Chương 2: Những khác biệt quốc gia về kinh tế chính trị Chương 3: Kinh tế chính trị và phát triển kinh tế...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại

Phần I: Giới thiệu và tổng quan

Chương 1: Toàn cầu hóa

Phần II: Sự khác biệt quốc gia

Chương 2: Những khác biệt quốc gia về kinh tế chính trị

Chương 3: Kinh tế chính trị và phát triển kinh tế

Chương 4: Những khác biệt về văn hóa

Chương 5: Đạo đức trong kinh doanh quốc tế

Phần III: Môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu

Chương 6: Học thuyết thương mại quốc tế

Phụ lục A: Thương mại quốc tế và cán cân thanh toán

Chương 7: Kinh tế chính trị của thương mại quốc tế

Chương 8: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chương 9: Hội nhập kinh tế khu vực

Phần IV: Hệ thống tiền tệ toàn cầu

Chương 10: Thị trường ngoại hối

Chương 11: Hệ thống tiền tệ quốc tế

Phần V: Chiến lược kinh doanh quốc tế

Chương 12: Chiến lược kinh doanh quốc tế

Chương 13: Thâm nhập thị trường nước ngoài

Phần VI: Các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế

Chương 14: Xuất khẩu, nhập khẩu và thương mại tối ưu

Chương 15: Sản xuất tòan cầu, thuê ngoài và hậu cần

Chương 16: Marketing toàn cầu và nghiên cứu và phát triển

Chương 17: Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav