logo sachbanchay.vn

Lập mô hình tài chính

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 7 sản phẩm
134.000₫ 168.000₫
Lập Mô Hình Tài Chính gồm những nội dung chính sau: Phần 1: Giới thiệu các mô hình tối ưu - Chương 1: Lập mô hình tài chính - Chương 2: Mô hình tối ưu hóa tuyến tính - Chương 3: Mô hình tối ưu hóa phi tuyến -...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Lập Mô Hình Tài Chính gồm những nội dung chính sau:
Phần 1: Giới thiệu các mô hình tối ưu
- Chương 1: Lập mô hình tài chính
- Chương 2: Mô hình tối ưu hóa tuyến tính
- Chương 3: Mô hình tối ưu hóa phi tuyến
- Chương 4: Mô hình mô phỏng Monte Carlo
Phần 2: Các mô hình tài chính doanh nghiệp
- Chương 5: Các phép tính tài chính cơ bản và chi phí sử dụng vốn
- Chương 6: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp
- Chương 7: Mô hình phân tích hoạt động thuê mua
Phần 3: Các mô hình quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- Chương 8: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán
- Chương 9: Tính toán danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả có bán khống
- Chương 10: Danh mục đầu tư chứng khoán trong trường hợp không bán khống và tính toán giá trị chịu rủi ro - VaR
Phần 4: Các mô hình quyền chọn
- Chương 11: Các mô hình định giá quyền chọn
- Chương 12: Sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi ro
Phần 5: Trái phiếu và Duration
- Chương 13: Trái phiếu và Duration
- Chương 14: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu
- Chương 15: Lập mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
- Chương 16: Tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều chỉnh rủi ro
Phần 6: Phụ lục
- Phụ lục 1: Thiết lập các con số ngẫu nhiên
- Phụ lục 2: Data Table và xử lý ma trận
- Phụ lục 3: Các hàm sử dụng trong Excel
- Phụ lục 4: Lưu giữ Macro
- Phụ lục 5: Viết Marco bằng VBA
Xin trân trọng giới thiệu.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav