logo sachbanchay.vn

Lý Thuyết Và Thực Hành Kế Toán Tài Chính

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 4 sản phẩm
148.000₫
Kế toán là nghệ thuật của các con số, là công cụ quản lý kinh tế vô cùng quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế phát triển cùng với sự phức tạp của nó đã làm kế toán phát triển theo để đáp ứng nhu cầu phản ánh toàn bộ các sự kiện, nghiệp vụ...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Kế toán là nghệ thuật của các con số, là công cụ quản lý kinh tế vô cùng quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế phát triển cùng với sự phức tạp của nó đã làm kế toán phát triển theo để đáp ứng nhu cầu phản ánh toàn bộ các sự kiện, nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp - một tế bào của xã hội.

Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập của chế độ kế toán Việt Nam với các chuẩn mực kế toán quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển đáng kể của kế toán Việt Nam. Từ khi bắt đầu xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 1998, cho đến nay Bộ tài chính đã cho ra đời 26 chuẩn mực kế toán.

Song song với sự ra đời của các chuẩn mực kế toán Việt Nam là một loạt các sự sửa đổi và xây dựng mới các nguyên tắc, phương pháp kế toán tương ứng. Từ sau khi có quyết định 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ Tài chính,, có thể nói chế độ kế toán Việt Nam một lần nữa từ sau năm 1995 được thay đổi căn bản và từ cuối năm 2009, Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 đã sửa đổi bổ sung chế độ kế toán ban hành theo quyết định 14.

Nhằm hệ thống hóa cho bạn đọc toàn bộ những kiến thức sau khi đã có sự sửa đổi của quyết định số 15 và thông tư 244, cuốn sách đã trình bày tương đối đầy đủ những vấn đề về kế toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Cuốn sách do PGS. TS Nguyễn Phú Giang, TS Nguyễn Trúc Lê giảng viên trường đại học Thương mại biên soạn. Tác giả đã cố gắng cập nhật đầy đủ những nội dung mới theo quy định của Chế độ kế toán Việt Nam và đã cố gắng trên nhiều mặt để phục vụ bạn đọc nhưng cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav