logo sachbanchay.vn

Pháp Luật Về Công Vụ Và Đạo Đức Công Vụ

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 1 sản phẩm
144.000₫
Mục lục: - Chương 1: Những triết lý căn bản về pháp luật I. Các quan điểm khác nhau về pháp luật II. Những đặc trưng, chức năng, vai trò của pháp luật III. Sự điều chỉnh của pháp luật đối với quan hệ xã hội - Chương 2: Những triết lý căn bản...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Mục lục:

- Chương 1: Những triết lý căn bản về pháp luật

I. Các quan điểm khác nhau về pháp luật

II. Những đặc trưng, chức năng, vai trò của pháp luật

III. Sự điều chỉnh của pháp luật đối với quan hệ xã hội

- Chương 2: Những triết lý căn bản về đạo đức và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

I. Những triết lý căn bản về đạo đức

II. Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

- Chương 3: Pháp luật về công vụ

I. Về công vụ

II. Pháp luật về công vụ Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử

- Chương 4: Đạo đức cán bộ, công chức và đạo đức công vụ

I. Đạo đức cán bộ, công chức

II. Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức

- Chương 5: Sự điều chỉnh của pháp luật về đạo đức công vụ

I. Sự cần thiết điều chỉnh đạo đức công vụ bằng pháp luật

II. Cấp độ điều chỉnh của pháp luật đối với đạo đức công vụ

III. Phát huy vai trò của pháp luật và đạo đức công vụ hướng tới một nền công vụ phục vụ nhân dân ở nước ta hiện nay

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav