logo sachbanchay.vn

Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sĩ

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 5 sản phẩm
131.000₫ 164.000₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế Và Viết Luận Văn Thạc Sĩ Giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế Và Viết Luận Văn Thạc Sĩ

Giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ phân tích nghiên cứu, kỹ năng ứng dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu để thực hiện thành công một luận văn thạc sĩ và cũng làm tài liệu tham khảo cho người viết luận án tiến sĩ.

Phần 1: Tổng quan về phương pháp và quy trình nghiên cứu, gồm 2 chương: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và Quy trình nghiên cứu.

Phần 2: Viết đề cương và luận văn thạc sĩ, gồm 3 chương: Viết đề cương luận văn thạc sĩ; Viết luận văn thạc sĩ; và Viết bài báo khoa học.

Phần 3: Các công cụ phân tích cho nhà nghiên cứu, gồm 4 chương: Công cụ phân tích thống kê; Ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính; Ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic; và Mô hình phân tích nhân tố khám phá.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav