logo sachbanchay.vn

[ Sách ] Bộ Luật Dân Sự

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 3 sản phẩm
54.400₫ 68.000₫
Công ty phát hành Minh Đức Nhà xuất bản Nhà xuất bản Tài Chính Năm xuất bản 2017 Tác giả Trần Thị Hải Yến Kích thước 14.5 x 20.5 cm Số trang 336 Loại...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Công ty phát hành     Minh Đức

Nhà xuất bản    Nhà xuất bản Tài Chính

Năm xuất bản   2017

Tác giả     Trần Thị Hải Yến

Kích thước    14.5 x 20.5 cm

Số trang    336

Loại bìa    Bìa Mềm

Lệnh số 20/2015L-CTN ngày 08-12-2015 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố BỘ LUẬT DÂN SỰ.
BỘ LUẬT DÂN SỰ
 PHẦN THỨ NHẤT  QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I: Những quy đỊnh chung
Chương II: Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự
Chương III: Cá nhân
Chương IV: Pháp nhân
Chương V: Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở đỊa phương trong quan hệ dân sự
Chương VI: Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự
Chương VII: Tài sản
Chương VIII: Giao dịch dân sự
Chương IX: Đại diện
Chương X: Thời hạn và thời hiệu
 PHẦN THỨ HAI. QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Chương XI: Quy đỊnh chung
Chương XII: Chiếm hữu
Chương XIII: Quyền sở hữu
Chương XIV: Quyền khác đối với tài sản

 PHẦN THỨ BA. NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

Chương XV: Quy đỊnh chung
Chương XVI: Một số hợp đồng thông dụng
Chương XVII: Hứa thưởng, thi có giải
Chương XVIII: Thực hiện công việc không có ủy quyền
Chương XIX: Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
Chương XX: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 PHẦN THỨ TƯ. THỪA KẾ

Chương XXI: Quy đỊnh chung
Chương XXII: Thừa kế theo di chúc
Chương XXIII: Thừa kế theo pháp luật
Chương XXIV: Thanh toán và phân chia di sản
 PHẦN THỨ NĂM. PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Chương XXV: Quy đỊnh chung
Chương XXVI: Pháp luật áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân
Chương XXVII: Pháp luật áp dụng đối với quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân
 PHẦN THỨ SÁU. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav