logo sachbanchay.vn

[ Sách ] Marketing Dịch Vụ Công - PGS.TS Vũ Trí Dũng

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 2 sản phẩm
68.000₫ 85.000₫
Công ty phát hành Kinh tế quốc dân Nhà xuất bản NXB Kinh tế quốc dân Kích thước 14.5 x 20.5 cm Số trang 406 Năm xuất bản 2014 Tác giả PGS.TS Vũ Trí Dũng Giới thiệu...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Công ty phát hành   Kinh tế quốc dân

Nhà xuất bản   NXB Kinh tế quốc dân

Kích thước    14.5 x 20.5 cm

Số trang     406

Năm xuất bản    2014

Tác giả   PGS.TS Vũ Trí Dũng

Giới thiệu sách:

Marketing là môn khoa học mà việc ứng dụng nó ngày càng trở lên cần thiết và phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Theo đà phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và tìm cách vận dụng tư duy, quy trình và các kỹ thuật marketing trong quá trình thực hiện và quản lý các hoạt động chức năng.

Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu ban đầu về marketing của các tổ chức công hướng tới việc làm rõ một số đặc trưng cơ bản của marketing dịch vụ công cũng như quá trình vận dụng marketing trong lĩnh vực khác xa với lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Những áp dụng marketing ở đây có liên quan đến các tổ chức cung cấp dịch vụ công (như dịch vụ vận tải hành khách trong các thành phố, dịch vụ cấp thoát nước...) cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính (dịch vụ công chứng, dịch vụ quản lý nhân khẩu...)

Cuốn sách marleting dịch vụ bao gồm 9 chương:

Chương 1 : trình bày khái quát về dịch vụ công và quản lý dịch vụ công. Chương này nêu lên những đặc điểm cơ bản của dịch vụ công cũng như một số đặc chưng của quản lý dịch vụ công, đồng thời, cũng trình bày các hình thái khác nhau của khu vực công.

Chương 2 : tập trung vào việc phân tích những đặc điểm cơ bản cảu marketing trong lĩnh vực dịch vụ công trên cơ sở khẳng định vai trò của marketing trong nền kinh tế thị trường và các đặc điểm cơ bản của marketing dịch vụ.

Chương 3: Chương này cũng đề cập đến hành vi của người tiêu dùng dịch vụ công và những thách thức bên ngoài cũng như các áp lực chuyển biến bên trong tổ chức công

Chương 4: Do marketing là một chiến lược chức năng của tổ chức và vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu chiến lược phát triển của tổ chức cung cấp dịch vụ công

Chương 5: Nghiên cứu thị trường dịch vụ công. Trình bày về những kiến thức cơ bản về công chúng và thị trường; khái quát về nghiên cứu marketing; ;ắng nghe và quan sát công chúng; nghiên cứu chủ động nhu cầu của công chúng

Chương 6: Chính sách sản phẩm dịch vụ công. Trong chương này giới thiệu thế nào là một sản phẩm /dịch vụ; quản lý dịch vụ

Chương 7: Chiến lược giá dịch vụ công. Nêu lên vai trò và mục tiêu của chiến lược giá; chi phí, giá trị và giá dịch vụ công; những logic hay nguyên tắc xác định giá trong khu vực công và các phương pháp định giá dịch vụ công

Chương 8: Chính sách phân phối dịch vụ công. Trình bày vai trò và chức nằn của phân phối trong lĩnh vực dịch vụ; những đặc trưng của phân phối dịch vụ công; chiến lược phân phối dịch vụ ; các phương thức phân phối và quy trình cung ứng dịch vụ, nhân viên tiếp xúc trực tiếp và cơ sở vật chất

Chương 9: Chiến lược truyền thông dịch vụ công. Đi vào khái quát về hoạt động truyền thông dịch vụ công; truyền thông  : chống lại sự khô cứng của các dịch vụ công; nội dung của thông điệp về dịch vụ và các phương tiện ưu tiên; kế hoạch truyền thông

Mục đích của cuốn sách này cùng cấp những tài liệu tham khảo về marketing áp dụng cho các tổ chức công. Nó được dành trước hết cho các sinh viên chuyên ngành Marketing và chuyên ngành kinh tề và quản lý công. Cuốn sách cũng có tác dụng nhất định cho những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ công cho công chúng/khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Việt nam quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện cải cách nên hành chính quốc gia hiện nay.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav