logo sachbanchay.vn

Tài Chính Doanh Nghiệp (Lý Thuyết, Bài Tập và Bài Giải)

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
58.500₫
Cuốn sách Tài Chính Doanh Nghiệp được nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính, tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ. Nét độc đáo của quyển sách không chỉ dừng lại ở chỗ...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Cuốn sách Tài Chính Doanh Nghiệp được nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính, tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ. Nét độc đáo của quyển sách không chỉ dừng lại ở chỗ tham khảo nhiều sách về tài chính của các tác giả nước ngoài mà còn ở chỗ, biết chắt lọc những khái niệm, lý thuyết dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi và đặc biệt dễ ứng dụng đối với độc giả.

Quyển sách này gồm 6 phần 18 chương:

  • Phần 1: Căn bản về tài chính công ty - phần này có bốn chương lần lượt trình bày tổng quanvề quản trị tài chính công ty. Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền. Quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, và mô hình định giá tài sản vốn. Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức căn bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các phần tiếp theo.
  • Phần 2: Phân tích và quyết định đầu tư - phần này có bốn chương lần lượt trình bày Định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính. Đánh giá và quyết định đầu tư tài sản cố định. Quyết định tồn quỹ và tồn kho, và Quyết định chính sách bán chịu và quản lý khoản phải thu. Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức và công cụ phân tích để giúp ra các quyết định đầu tư, một trong ba quyết định chủ yếu tài chính của công ty.
  • Phần 3: Phân tích và quyết định nguồn vốn - phần này có năm chương lần lượt trình bày đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, quyết định mua hay thuê tài chính, quyết định nguồn vốn của công ty, các lý thuyết về cơ cấu vốn của công ty và lý thuyết M&M về cơ cấu vốn của công ty. Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức và công cụ phân tích nhằm ra quyết định liên quan đến huy động nguồn vốn. Nét độc đáo của phần này là bạn sẽ tiếp cận một cách có hệ thống với lý thuyết M&M về cơ cấu vốn.
  • Phần 4: Quyết định chính sách cổ tức phòng ngừa rủi ro tài chính - phần này có 2 chương lần lượt trình bày quyết định chính sách cổ tức và quyết định giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính. Mục tiêu cảu hcương này là trang bị kiến thức và công cụ phân tích để quyết định chính sách phân phối lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, còn trang bị công cụ phân tích nhằm giúp công ty ngăn chận ảnh hưởng của rủi ro tài chính, góp phần làm gia tăng giá trị và lợi nhuận cho cổ đông.
  • Phần 5: Phân tích và hoạch định tài chính công ty - phần này có ba chương lần lượt trình bày giới thiệu các báo cáo tài chính công ty, phân tích các báo cáo tài chính công ty và hoạch định tài chính công ty. Mục tiêu của phần này là trình bày kiến thức và công cụ giúp bạn hiểu được tình hình tài chính công ty trong quá khứ và hiện tại để hoạch định tài chính cho tương lai, nhằm đạt mục tiêu không ngừng gia tăng giá trị tài sản cho cổ đông.
  • Phần 6: bài giải và đáp án gợi ý - phần này đề xuất các bài giải và đáp án gợi ý cho các bài tập ở cuối mỗi chương, nhằm giúp bạn ôn tập và nắm vững kiến thức đã trình bày trong lý thuyết. Ngoài ra, ở cuối một số chương còn có trình bày các nghiên cứu tình huống nhằm giúp bạn đọc hiểu được cách thức ứng dụng và đưa ra các khái niệm cũng như lý thuyết tài chính học tập được ở các nước vào Việt Nam như thế nào.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav