logo sachbanchay.vn

Thẩm Định Giá Tài Sản & Doanh Nghiệp (Lý thuyết và bài tập)

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 2 sản phẩm
86.000₫ 108.000₫
Đối tượng thẩm định giá phải là những tài sản hợp pháp được tham gia thị trường tài sản theo quy định hiện hành của pháp luật. Việc phân loại tài sản phục vụ cho mục đích thẩm định lại tài sản căn cứ vào quy định của bộ luật dân sự, Luật Đất đai, Luật kinh doanh...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Đối tượng thẩm định giá phải là những tài sản hợp pháp được tham gia thị trường tài sản theo quy định hiện hành của pháp luật.

Việc phân loại tài sản phục vụ cho mục đích thẩm định lại tài sản căn cứ vào quy định của bộ luật dân sự, Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành, phù hợp với thông lệ phân loại tài sản định giá của khu vực và quốc tế.
MỤC LỤC:
Chương 1: Tổng quan về thẩm định giá trị tài sản
I. Đối tượng thẩm định giá tài sản
II. Thẩm định giá tài sản và sự cần thiết
III. Một số khái niệm liên quan đến giá trị tài sản
IV. Phương pháp thẩm định giá tài sản
V. Quy trình thẩm định giá
VI. Báo cáo kết quả, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá trị tài sản
Chương 2: Thẩm định giá bất động sản
I. Tổng quan về bất động sản
II. Các phương pháp định giá bất động sản
Chương 3: Thẩm định máy móc thiết bị
I. Tổng quan về máy móc thiết bị
II. Các phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị
Chương 4: Thẩm định giá doanh nghiệp

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav