logo sachbanchay.vn

Văn Hóa Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản Và Ứng Dụng Chuyên Ngành

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 1 sản phẩm
135.000₫
Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Là một trong những loại hình của văn hoá, văn hoá pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tiên tiến, hiện đại, đậm...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Là một trong những loại hình của văn hoá, văn hoá pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Văn hoá, văn hoá pháp luật và đạo đức là những vấn đề không mới nhưng luôn là đề tài thường trực, thiết yếu trong đời sống cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội. Khi mà các quan hệ xã hội, các hoạt động xã hội ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp thì con người lại càng có nhu cầu về đạo đức, văn hoá và pháp luật. Những năm gần đây ở nước ta, văn hoá pháp luật đang là chủ đề được quan tâm nghiên cứu, bàn luận cả trên phương diện lý luận và thực tiễn.
Ý tưởng và phương pháp tiếp cận cơ bản trong nội dung cuốn sách này là xem xét phạm trù văn hoá pháp luật trên bình diện lý luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành. Ngày nay trên thế giới, văn hoá pháp luật – Legal culture được tiếp cận, nhận diện theo nghĩa rộng, bao quát các hiện tượng cơ bản của đời sống nhà nước và pháp luật.
Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần chính. Phần thứ nhất là Văn hoá pháp luật – Những vấn đề lý luận cơ bản và phần thứ hai - Văn hoá pháp luật, ứng dụng chuyên ngành. Sách tham khảo này là tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập của giảng viên, sinh viên, học viên các cơ sở đào tạo Luật học và đông đảo bạn đọc khác.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav