logo sachbanchay.vn

Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 8 sản phẩm
168.000₫
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Chương 2: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH Chương 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG Chương 5: PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP Chương 6: CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Chương 7: ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chương 2: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Chương 5: PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

Chương 6: CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Chương 7: ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Chương 8: ĐO LƯỜNG KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU

Chương 9: THỐNG KÊ DÙNG TRONG KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

Chương 10: CRONBACH ALPHA VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

Chương 11: MÔ HÌNH EFA: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ THANG ĐO

Chương 12: MÔ HÌNH T-TEST VÀ ANOVA: KIỂM ĐỊNH KHÁC BIỆT TRUNG BÌNH

Chương 13: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN VÀ BỘI: KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA MỘT HAY NHIỀU BIẾN ĐỘC LẬP VÀO MỘT BIẾN PHỤ THUỘC ĐỊNH LƯỢNG

Chương 14: MÔ HÌNH HỒI QUI VỚI BIẾN ĐỘC LẬP ĐỊNH TÍNH: ANOVA, ANCOVA VÀ HỒI QUI

Chương 15: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐA BIẾN VÀ PATH

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav