logo sachbanchay.vn

Hợp Đồng Hành Chính Trong Quản Lý Nhà Nước

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
68.000₫
Hợp đồng hành chính là vấn đề còn rất mới mẻ trong khoa học pháp lý ở Việt Nam, tới nay mới có một vài công trình nghiên cứu, vì vậy nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng hành chính chưa được nghiên cứu một cách xác đáng, pháp luật Việt Nam và thực tiễn...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Hợp đồng hành chính là vấn đề còn rất mới mẻ trong khoa học pháp lý ở Việt Nam, tới nay mới có một vài công trình nghiên cứu, vì vậy nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng hành chính chưa được nghiên cứu một cách xác đáng, pháp luật Việt Nam và thực tiễn pháp lý cũng chưa chính thức thừa nhận sự tồn tại của hợp đồng hành chính.

 

Tuy vậy, trong pháp luật Việt Nam và trên thực tế đã tồn tại một số trường hợp tương tự như hợp đồng mà thực tiễn pháp lý ở các nước Châu Âu lục địa gọi là hợp đồng hành chính, còn pháp luật Việt Nam gọi là: hợp đồng làm việc, hợp đồng thầu khoán, hợp đồng đối tác công tư (PPP) và nhiều tên gọi cụ thể khác…Như vậy tên gọi của hợp đồng chưa thể hiện đầy đủ bản chất của chúng. Từ đó dẫn đến tình trạng khi có tranh chấp hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng hợp tác công tư (PPP) và những hợp đồng có yếu tố nước ngoài việc giải quyết tranh chấp rất phức tạp, không ít những trường hợp bên đối tác tư nhân gây thiệt hại cho lợi ích công, lợi ích của những người không trực tiếp giao kết hợp đồng sẽ rất khó có thể được bồi thường một cách xứng đáng. Vụ công ty Vedan gây thiệt hại cho nông dân các tỉnh Đồng Nai; Bà Rịa Vũng Tàu, TPHCM và vụ Fomusa gây ô nhiễm môi trường  biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là một ví dụ điển hình.

 

Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu để làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn áp dụng hợp đồng hành chính không chỉ để nhận thức, mà để vận dụng vào việc xây dựng , hoàn thiện pháp luật về hợp đồng hành chính, sử dụng hợp đồng hành chính trong hoạt động công vụ và cung cấp dịch vụ công là vấn đề cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn ở nước ta hiện nay. Với mục đích đó khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội đã biến soạn cuốn sách “Hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước”.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

1. QUAN NIỆM VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

2. CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH

 

1. SỰ HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH VÀ NHẬN THỨC VỀ HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH

 

2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CẢU HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH

 

3. PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG PHÁP LÝ KHÁC

 

CHƯƠNG 3: CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH

 

1. CÁC YÊU CẦU CẢU LUẬT CÔNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH

 

2. CÁC YÊU CẦU CỦA LUẬT TƯ ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH

 

CHƯƠNG 4: HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH VÔ HIỆU VÀ HỆ QUẢ CỦA HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH VÔ HIỆU

 

1. HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH VÔ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CÔNG

 

2. HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH VÔ HIỆU THEO LUẬT TƯ

 

CHƯƠNG 5: THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, GIẢI THÍCH, ĐIỀU CHỈN, ĐƠN PHƯƠNG CHẤM RỨT HỢP ĐỒNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI.

 

1. THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

 

2. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM RỨT HỢP ĐỒNG, GIẢI QUYẾT CHANH CHẤP HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

KẾT LUẬN

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav