logo sachbanchay.vn

Phân dạng & pp giải toán số phức(TD)

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
34.000₫
Mục lục: Phần 1: Lý thuyết chung Phần 2: Dạng Đại số của số phức 1. Các vấn đề giải toán - Vấn đề 1: Biểu diễn, tính toán và chứng minh - Vấn đề 2: Xác định số phức, tìm tập điểm 2. Bài tập tự luận về dạng đại...
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Mục lục:

Phần 1: Lý thuyết chung

Phần 2: Dạng Đại số của số phức

1. Các  vấn đề giải toán

 - Vấn đề 1: Biểu diễn, tính toán và chứng minh

- Vấn đề 2: Xác định số phức, tìm tập điểm

2. Bài tập tự luận về dạng đại số

3. Trắc nghiệm về dạng đại số T.3

4. Đáp án và hướng dẫn giải

Phần 3. Căn bậc hai và phương trình

1. Các vấn đề giải toán

- Vấn đề 1: Căn bậc hai của số phức

- Vấn đề 2: Phương trình với nghiệm phức

2. Bài tập tự luận về căn bậc hai và phương trình

3. Trắc nghiệm  về căn bậc hai và phương trình T.6

4. Đáp án và hướng dẫn giải

Phần 4. Dạng lượng giác của số phức

1. Các vấn đề giải toán

- Vấn đề 1: Biểu diển  và tính giá trị

- Vấn đề 2: Công thức Moivre

2. Bài tập tự luận về dạng lượng giác

3. Trắc nghiệm về dạng lượng giác T.9

4. Đáp án và hướng dẫn giải

Phần 5. Toán tổng hợp

1. Bài tập tổng hợp về số phức

2. Trắc nghiệm tổng hợp về số phức T.10

3. Đáp án và hướng dẫn

Phụ lục 1: Đánh giá trắc nghiệm và bình luận

1. Cách ôn tập và làm bài thi trắc nghiệm

2. Trắc nghiệm về số phức T.11

3. Đáp án T.11

4. Lời giải và bình luận T.11

*  *  *

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav