logo sachbanchay.vn

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Viết đánh giá
Tình trạng: Chỉ còn 10 sản phẩm
102.000₫ 128.000₫
Phân tích báo cáo tài chính là một trong những nội dung cơ bản của phân tích kinh doanh....
Hãy gọi Liên hệ 0904 042 184

Phân tích báo cáo tài chính là một trong những nội dung cơ bản của phân tích kinh doanh. Trong quá trình phân tích, các chuyên giá phân tích không chỉ đơn thuần đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp qua các chỉ tiêu mà còn phải đi sâu vào tìm hiểu bản chất và đánh giá thực chất biến động của các chỉ tiêu tài chính như thế nào. Từ đó đưa ra các biện pháp ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với xu thế biến đổi của các quy luật khách quan trong nền kinh tế thị trường.

Để nâng cao trình độ chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, kinh tế cho các đối tượng: sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, kế toán viên,…

Cuốn sách PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH của tác giả Nguyễn Ngọc Quang giúp mọi đối tượng có tài liệu cơ bản nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn nhằm đạt được trình độ chuyên sâu về phân tích tài chính, nâng cao trình độ quản lý trong các đơn vị của nền kinh tế thị trường. 

 

MỤC LỤC

Phần thứ nhất: Những lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính

  • Chương 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính
  • Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính - cơ sở dữ liệu để phân tích

Phần thứ 2: Nội dung phân tích báo cáo tài chính

  • Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính
  • Chương 4: Phân tích tổng quan tình hình tài chính
  • Chương 5: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
  • Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh
  • Chương 7: Phân tích rủi ro kinh doanh

Phần 3: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị đặc thủ

  • Chương 8: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại
  • Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav