Click chuột lên hình để phóng to

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang

Mã sản phẩm: 9786047914418 Sách Bán Chạy - Nơi Khơi Nguồn Tri Thức
Thương hiệu: Minh Đức
Tình trạng: Còn hàng
  • Công ty phát hành Tân Việt
  • Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang
  • Năm Xuất bản : 2016
  • Nhà xuất bản: NXB Tài chính
  • Số trang: 352 Trang
  • Hình thức: 16x24 cm
121.666₫ Giá thị trường: 128.000₫

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG
ĐỂ GIÚP ĐỠ BẠN

Hỗ trợ trực tuyến

Để được hỗ trợ tốt nhất. Hãy gọi

HOẶC

Chat hỗ trợ trực tuyến

Chat với chúng tôi
Mô tả

 

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM :

 

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1.2 NỘI DUNG VÀ QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.4 NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.5 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CẢU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

 

Chương 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ PHÂN TÍCH

 

2.1 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.2 ĐỌC VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

 

PHẦN THỨ 2: NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

Chương 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3.1 PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

3.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

3.3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

  

Chương 4: PHÂN TÍCH TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

 

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

5.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ

 

5.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

 

 

Chương 6: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

 

6.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH

 

6.2 Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

 

6.3 ĐÁNH GIÁ KHẢI QUÁT HIỆU QUẢ KINH DOANH

 

6.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN

 

6.5 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

 

6.6 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ

 

6.7 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 6

 

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH

 

7.1 KHẢI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO KINH DOANH

 

7.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỞI RỦI RO KINH DOANH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH

 

7.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH

 

7.4 DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 7

 

 

 PHẦN 3: ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG

CÁC ĐƠN VỊ ĐẶC THỦ

 

CHƯƠNG 8: ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

8.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

 

8.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

8.3 VÍ DỤ MINH HỌA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 8

 

Chương 9: ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

 

9.1 ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU VỚI VIỆC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

9.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 9

Giới thiệu

Nơi Khơi Nguồn Tri Thức

Zalo Zalo
Hotline Hotline
Khuyến mãi Khuyến mãi
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0944048868